Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 tại thị xã Bắc Kạn

Thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673, Thị ủy – HĐND – UBND Thị xã đã chỉ đạo Hội Nông dân Thị xã và các cấp cơ sở chủ động tranh thủ nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Các phong trào thi đua của Hội được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng nhiệt tình và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua SX – KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững xác định là phong trào mũi nhọn, trọng tâm xuyên suốt của Hội, vì vậy hàng năm các cấp Hội đều tổ chức phát động tới các chi Hội, hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, trong năm có gần 400 hộ đạt hộ nông dân SXKD giỏi các cấp chiếm 15% tổng số hội viên. Hiện nay, Hội đang quản lý 3 nguồn Quỹ HTND, với tổng số tiền là 1.178 triệu đồng cho 12 Dự án với 64 hộ vay vốn. Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tình hình xây dựng nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí Quốc gia), tại các xã như sau: xã  Xuất Hóa đạt 11/19 tiêu chí, xã Huyền Tụng đạt 12/19 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 10/19 tiêu chí và xã Nông Thượng đạt 9/19 tiêu chí.

Tại Hội nghị, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã trao đổi một số ý kiến thắc mắc liên quan đến việc tổ chức, quán triệt, ban hành văn bản và các kết quả thực hiện cụ thể theo Kết luận 61 và Quyết định 673. Đồng thời, đại diện cho các cấp Hội Nông dân của Thị xã đồng chí Phạm Thị Sinh – Chủ tịch HND Thị xã, Phó ban Thường trực đã phát biểu, kiến nghị với Đoàn kiểm tra tiếp tục đề xuất với Tỉnh ủy – HĐND tỉnh Bắc Kạn quan tâm về chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay, đầu tư kinh phí, giải quyết đầu ra sản phẩm… để người nông dân yên tâm lao động sản xuất và làm giàu.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao các kết quả mà thị xã đã đạt được, cũng như những nhìn nhận thẳng thắn về tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời tới, Thị xã quan tâm và có kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với Hội Nông dân, tạo điều kiện để các cơ sở Hội có điều kiện phát huy vai trò chủ đạo trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn./.