Đoàn phường Đức Xuân sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027

Là phường điểm được Thành đoàn Bắc Kạn lựa chọn tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn phường Đức Xuân đã bám sát các văn bản, sự chỉ đạo sát sao của Thành đoàn tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn phường một cách cụ thể, chi tiết, bài bản, đúng quy trình.

Công tác trang trí, tuyên truyền về Đại hội được Đoàn Thanh niên phường Đức Xuân chuẩn bị chu đáo.

 Xác định Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đức Xuân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Trên tinh thần chỉ đạo của Thành đoàn, Đoàn phường Đức Xuân đã tổ chức quán triệt các nội dung văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thành lập Tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nhằm đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng các yêu cầu kế hoạch đã đề ra.

Các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đến nay đã hoàn tất và được Thành đoàn, Đảng ủy phường phê duyệt. Song song với công tác chuẩn bị đại hội điểm, Đoàn phường còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên, thanh niên thông qua các pano, băng zôn, áp phích và trên mạng xã hội, nhằm giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, thành quả, vai trò của Đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động, công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn phường, cũng như Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đoàn viên,thanh niên phường Đức Xuân tham gia thực hiện “Lợp mái nhà cho hộ nghèo” tại tổ 12, công trình chào mừng Đại hội Đoàn phường Đức Xuân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022- 2027

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đức Xuân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 22/02/2022 với 60 đại biểu chính thức tham gia dự Đại hội, để bầu 09 đồng chí có đầy đủ phẩm chất năng lực, trình độ, đạo đức vào Ban Chấp hành Đoàn phường khóa VIII.

Đoàn viên, thanh niên tham gia phun khử khuẩn toàn bộ khu vực hội trường trước thời điểm diễn ra Đại hội.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành đoàn Bắc Kạn, Đảng ủy phường Đức Xuân, đặc biệt là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho Đại hội, tin tưởng rằng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Đức Xuân sẽ tổ chức thành công tốt đẹp, tạo không khí phấn khởi trong toàn thể đoàn viên, thanh niên. Qua đó, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ tham gia thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng giao phó./.

Kiều Oanh – VP Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố