ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THỊ XÃ BẮC KẠN KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI TẠI GIẢI CẦU LÔNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2014

Tham dự giải Cầu lông mừng Đảng, mừng Xuân tỉnh Bắc Kạn năm 2014. Đoàn VĐV thị xã Bắc Kạn gồm có 01 trưởng đoàn và 06 vận động viên tham gia thi đấu cả hai nội dung: Đôi nam và đôi nam nữ phối hợp. Kết quả thi đấu cụ thể như sau:

Giải nhất đôi nam nhóm tuổi từ 51 đến 55 tuổi thuộc về cặp đôi vận động viên: Ngô Quang Tú – Lương Văn Sinh

Giải nhất đôi nam nữ phối hợp nhóm tuổi từ 51 đến 55 tuổi thuộc về cặp đôi vận động viên: Lương Văn Sinh – Vũ Thị Huệ

Giải nhất đôi nam nhóm tuổi từ 56 tuổi trở lên thuộc về cặp đôi vận động viên: Đoàn Quang Tài – Vũ Đình Hải

Giải nhất đôi nam nữ  phối hợp nhóm tuổi từ 56 tuổi trở lên thuộc về cặp đôi vận động viên: Đoàn Quang Tài – Vũ Thị Huệ.