Đoàn viên thanh niên xây dựng nhà nhân ái tại tổ 12 phường Phùng Chí Kiên