Đoàn VSATTP tỉnh Bắc Kạn làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ATTP tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao nỗ lực thực hiện của Ban chỉ đạo VSATTP thành phố Bắc Kạn trong việc ban hành các văn bản kiện toàn, bổ sung thành viên, xây dựng các kế hoạch phát động, kiểm tra an toàn thực phẩm. Năm 2015 và đầu năm 2016 thành phố Bắc Kạn đã tích cực truyền thông về vấn đề an toàn thực phẩm dưới nhiều hình thức như lồng ghép tuyên truyền tại khu dân cư, các lớp truyền thông về cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm, xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên nhà hàng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức tốt việc phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” …Thành phố Bắc Kạn đã thực hiện kiểm tra 852 lượt cơ sở, xét nghiệm 52 mẫu các loại, trong đó có 691 cơ sở đạt VSATTP, 161 cơ sở không đạt. Nhắc nhở 154 cơ sở, xử phạt hành chính 07 cơ sở. Thẩm định và cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho thêm 32 cơ sở, nâng tổng số cơ sở được cấp lên 282 cơ sở. Kết quả thành phố Bắc Kạn không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Đối với công tác tiêm phòng đợt I cho đàn vật nuôi, tỷ lệ tiêm phòng vacxin dại chó đạt 87,26%, vacxin lở mồm, long móng trâu, bò tiêm được 635 liều. Vác xin tụ huyết trùng trầu bò là 630 liều, tụ huyết trùng lợn 1.205 liều, vacxin dịch tả lợn là 1.058 liều. lép to lợn là 1.052 liều. Thực hiện  phun thuốc khủ trùng tiêu độc được 345 lít/13.084 lượt hộ.

Taị hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo VSATTP thành phố Bắc Kạn cùng đề xuất sớm có quy chế phối hợp giữa ba ngành: y tế, công thương, nông nghiệp và PTNT. UBND tỉnh có kế hoạch, quy hoạch vùng trồng rau sạch, hỗ trợ kinh phí đảm bảo về công tác truyền thông. Thường xuyên tập huấn và mở rộng đối tượng tập huấn lĩnh vực ATTP. Thực hiện cấp sớm và đủ số lượng vác xin tiêm phòng đợt I…

Để làm tốt vấn đề ATTP, Đoàn kiểm tra VSATTP tỉnh Bắc Kạn đề nghị trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn xác định rõ đối tượng truyền thông để từng bước thay đổi nhận thức hành vi của người dân sản xuất các thực phẩm sạch. Các phòng, ban chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề tránh chồng chéo. Các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát, thống kê, giám sát để nâng cao công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Quan tâm phối hợp với các ngành chức năng tập huấn cho thành viên ban chỉ đạo xã , phường. Tăng cường xử lý vi phạm. Có chủ trương quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm sạch tại các xã, phường có điều kiện về đất đai. Đoàn kiểm tra VSATTP tỉnh cũng đi kiểm tra thực tế tại một số bếp ăn tập thể và cơ sở chế biến tại địa bàn thành phố Bắc Kạn/.