Đoàn xã Nông Thượng sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp sơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

Xác định đây là một vinh dự nhưng cũng là trọng trách nặng nề. BCH Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Đại hội.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Thành đoàn, ngay từ đầu tháng 12/2016, BCH Đoàn xã đã lựa chọn chi đoàn tổ chức điểm. Sau thành công của đại hội điểm, đến ngày 30/12/2016, 100% chi đoàn trong toàn xã đã tổ chức xong Đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định và đúng thời gian. Trong suốt quá trình tổ chức Đại hội, công tác tuyên truyền được coi trọng, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp thanh niên trong toàn xã. Công tác chuẩn bị nhân sự đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và Thành đoàn, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, trong đó coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Công tác chuẩn bị mọi điều kiện cho Đại hội của Đoàn xã

 Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt và sự lựa chọn giới thiệu từ cấp chi đoàn, nhân sự BCH khóa mới được giới thiệu bầu bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn. Quy trình công tác nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch, mở rộng dân chủ nên đã tạo được sự đồng thuận rất cao. Công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, công phu cả về nội dung và phương pháp. Các dự thảo văn kiện như: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Nghị quyết Đại hội đã được BCH Đoàn xã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đồng thời xin ý kiến của Đảng ủy xã, Thành đoàn, Tỉnh đoàn và các đồng chí cựu cán bộ Đoàn xã qua các thời kỳ. Các ý kiến tham gia đóng góp đã được BCH Đoàn xã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Nông Thượng đã tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn xã, tiến tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn với những công trình, phần việc như: phối hợp ra quân xây dựng 1 sân khấu nổi tại trường THCS, đổ bê tông sân nhà họp thôn Nà Thinh, tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm; căng treo băng zôn, khẩu hiệu…

 

ĐTN xã phối hợp đổ bê tông sân nhà họp thôn Nà Thinh

 Với tinh thần “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; xung kích, tình nguyện xây dựng Nông thôn mới” Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nông Thượng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 13/01/2017. Cùng với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, quyết tâm và sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Đoàn cấp trên hứa hẹn công tác Đoàn và phong trào TTN xã Nông Thượng nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, Nghị quyết đã đề ra./.