Đối thoại giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc bồi thường GPMB Hạng mục Xây dựng Cầu Nặm Cắt

Tại cuộc đối thoại  với tinh thần dân chủ, khách quan, cởi mở, 04 hộ dân thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang đã đồng tình với quan điểm, chủ trương của Nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án Xây dựng Cầu Nặm Cắt; đồng thời các hộ dân cũng nhất chí tự tháo dỡ các quán xây dựng trái phép trên đất lưu không trước ngày 15/4/2019, để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công.

Kết luận  buổi đối thoại ông Dương Hữu Bường Chủ tịch UBND thành phố đã giải đáp những ý kiến vướng mắc mà một số hộ dân chưa đồng ý GPMB, giao cho các cơ quan chức năng thực hiện giải quyết vấn đề GPMB, cho người dân thấu tình, đạt lý. Đồng thời cũng mong muốn các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặt lợi ích cá nhân phù hợp chung với lợi ích của xã hội. Sớm ủng hộ, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án vì sự phát triển chung của thành phố./.