Dọn vệ sinh môi trường tại nhà bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ

Hơn 20 đoàn viên, thanh niên phường đã hăng hái dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ phường: như trồng và chăm sóc hoa, phát đường lên, quét dọn trong và ngoài khuôn viên, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường. Nhân dịp này Đoàn phường tặng 4 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường.

  Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh giành độc lập dân tộc của các thế hệ ông, cha đi trước. Qua đó, giáo dục lòng tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn ” cho lực lượng đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên. Đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị; Giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân ý thức vệ sinh môi trường.