Đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố bỏ phiếu tại phường Sông Cầu

Đúng 7giờ sáng ngày 23/5, tại điểm bầu cử số 02 phường Sông Cầu, Đồng chí Dương Hữu Bường -Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự và bỏ lá phiếu đầu tiên.

 Đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 02

Những người cao tuổi của tổ dân phố số 4 đi bỏ phiếu

Tại khu vực bỏ phiếu số 02, tổ 4, phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn có hơn 700 cử tri. Sau khi làm lễ chào cờ, trình bày diễn văn khai mạc, thông qua nội quy bỏ phiếu, đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu. Tất cả các cử tri của đơn vị bầu cử này đã nhận lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, thông qua việc bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của quần chúng nhân dân vào vị trí đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Cường