Đồng chí Lê Tiến Dũng – Phó vụ trưởng Vụ Địa phương Ban Nội chính Trung ương làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Năm 2019 cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nhìn chung, công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh hình thành “điểm nóng”; công tác phòng, ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được đẩy mạnh; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy, chính quyền thành phố chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng đối với việc thực thi pháp luật của các các cơ quan nội chính thành phố. Các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ về công tác nội chính năm 2019 đạt mục tiêu đề ra. Chất lượng công tác tư pháp có sự chuyển biến tích cực theo hướng tôn trọng quyền dân chủ, quyền con người và đảm bảo công bằng trong khởi tố, bắt, tạm giam, tạm giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp.Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp có lúc chưa kịp thời; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất phức tạp; tai nạn giao thông nghiêm trọng tăng về số vụ, số người chết; việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” còn hạn chế; cơ sở vật chất và các thiết bị, phương tiện hỗ trợ hoạt động tư pháp đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiện đại hóa ngành tư pháp…

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, đồng chí Lê Tiến Dũng đã trao đổi cùng các đại biểu dự buổi làm việc về tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, hoạt động của người nước ngoài; tội phạm xã hội; chất lượng xét xử các vụ án; kết quả thi hành án; công tác thanh tra đối với việc thực hiện các dự án trên địa bàn; nhiệm vụ thẩm định các văn bản pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; phòng, chống tham nhũng của thành phố…

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2019; theo đồng chí, qua công tác nắm tình hình cho thấy cấp ủy, chính quyền thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp;đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có vụ việc phát sinh, hình thành điểm nóng trên địa bàn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là dịp tết Nguyên Đán Canh Tý và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; làm tốt công tác đánh giá cán bộ phục vụ đại hội. Đối với những khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị trong khối nội chính cần kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và báo cáo cơ quan ngành dọc cấp trên để chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng quy định./.