Đồng chí Nguyễn Duy Diệp – UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Khuổi Chang

Sáng ngày 18-11, đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã đến chung vui với nhân dân thôn Khuổi Chang (xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và dự lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của thành phố; lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân trong thôn.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp –Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn trao quyết định công nhận thôn Khuổi Chang đạt chuẩn NTM năm 2019

Thôn Khuổi Chang có 28 hộ, với 120 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Tày chiếm 97%. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thôn Khuổi Chang phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, người dân trong toàn thôn có mức sống khá trở lên, nhiều năm liền thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với các thôn Nà Nàng, Nà Thinh, thôn Khuổi Chang là một trong 03 thôn của xã Nông thượng được UBND TP. Bắc Kạn công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Chúc mừng và chung vui với Nhân dân thôn Khuổi Chang, đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thôn Khuổi Chang trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội của thành phố, của xã; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và đoàn thể nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho cán bộ và nhân dân thôn Khuổi Chang.

Hoàng Thạc