Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Bắc Kạn dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Sông Cầu

Sáng ngày 23/5, Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Bắc Kạn dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND Bắc Kạn thực hiện quyền cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Sông Cầu.

 Đúng 7giờ 00, đông đảo cử tri khu vực bỏ phiếu số 3 gồm các tổ 7,8,9 phường Sông Cầu đã nô nức đến bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Tại khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, việc bố trí hòm phiếu đảm bảo thuận lợi cho cử tri. Trong niềm vui chung đó, mọi cử tri vẫn không quên chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho ngày hội chung.

Tại điểm bầu cử, hầu hết cử tri nhận thấy được quyền của mình đối với cuộc bầu cử làn này, tán thành danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và rất hào hứng, phấn khởi khi tham gia bỏ phiếu./.

      Đặng Tuyết