Đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách

Đoàn đến thăm các gia đình: Bà Nông Thị Hội, vợ liệt sỹ Hà Cát Thoán, tổ 11A; Ông Hà Thiêm Thuyết, thương binh 4/4 tổ 12; Ông Mai Đắc Đệ, thương binh 4/4 tổ 16, phường Sông Cầu; Ông Hà Cát Âu, thương binh 4/4, thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang; Gia đình Ông Nghiêm Vĩnh Thuận, thương binh 3/4, tổ 11B; Gia đình ông Lê Quốc Thanh, thương binh 3/4, tổ 11C; Gia đình ông Triệu Văn Sâm, thương binh 4/4, tổ 12, phường Đức Xuân.

Tại các nơi đến thăm, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh to lớn của các vợ liệt sỹ, các đồng chí thương binh cho độc lập, tự do của đất nước. Lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia phong trào địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.