Đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn dự ngày hội đại đoàn kết tại tổ 6, phường Phùng Chí Kiên

Trong không khí phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết, tổ dân phố số 6, phường Phùng Chí Kiên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016). Nhìn lại kết quả sau một năm nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2016.

Bà con nhân dân tổ 6, phường phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn kinh tế chủ yếu là phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhỏ. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị, các hoạt động nhân đạo từ thiện được bà con nhân dân trong tổ  hưởng ứng tích cực. Hiện nay, tổ chỉ còn 01 hộ nghèo. Ngày hội được tổ chức đảm bảo phần lễ nghiêm trang, ngắn gọn, phần hội với chương trình văn nghệ sôi nổi được bà con tổ dân phố dàn dựng, biểu diễn tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 

Năm 2016, qua bình xét tổ 6, phường Phùng Chí Kiên có 42/43 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời các các hộ gia đình ký giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ năm 2017.

Tổ dân phố số 6 khen thưởng 01 tập thể và 03 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị.