Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

Hội nông dân thành phố Bắc Kạn có gần 3000 nghìn hội viên, tham gia sinh hoạt ở 105 chi hội . Hội luôn chỉ đạo các cấp Hội cơ sở vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời, đổi mới nội dung tư vấn, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật, đào tạo dạy nghề, tạo việc làm cho hàng nghìn hội viên, nông dân nên đã tạo được nhiều chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, thu nhập của hội viên được nâng cao, đời sống cải thiện, số hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tăng theo từng năm.

Để tạo nguồn vốn cho hội viên mở rộng sản xuất, Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 22 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ hội viên được vay; từ nguồn Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT theo Nghị định 55 của Chính phủ gần 10 tỷ đồng cho 143 hộ vay; từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân 1,3 tỷ đồng cho 43 hộ vay để phát triển kinh tế. Qua công tác kiểm tra cho thấy, các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả lãi đúng kỳ hạn. Nhờ được vay vốn, lại được trang bị kiến thức, hội viên nông dân đã mạnh dạn tìm tòi, học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật mới; tích cực lao động, sản xuất, mạnh dạn đưa nhiều giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào chăn nuôi, gieo trồng; biết kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất truyền thống với áp dụng tiến bộ KHKT mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cùng với đó, Hội tích cực hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, giải quyết việc làm, động viên hội viên hỗ trợ nhau về cây, con giống. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng và các công ty tổ chức 90 buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật, giới thiệu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho trên 2000 lượt người; phối hợp các công ty phân bón giúp nông dân mua trả chậm trên 50 tấn phân bón vi sinh không tính lãi; phối hợp tổ chức dạy nghề 02 lớp cho 60 hội viên. Phong trào nông dân thi đua SXKDG ở thành phố Bắc Kạn đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân, có sức lan tỏa rộng rãi và thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia.

          Việc hỗ trợ, định hướng cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất không chỉ hình thành nên các vùng chuyên canh cây trồng phù hợp với định hướng của địa phương mà còn giúp hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Chỉ tính trong năm 2017, toàn thành phố có 285 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó: cấp tỉnh 14 hộ; cấp thành phố 68 hộ; cấp xã, phường 185 hộ.

          Luôn đồng hành cùng hội viên trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và làm giàu Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là điểm tựa của hội viên và nông dân./.