dự án: Khu dân cư Thôm Dầy phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Tên dự án: Khu dân cư Thôm Dầy phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Bắc Kạn.

Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Thăng Long – KT Green – Minh An.

Mục tiêu của dự án: Xây dựng khu dân cư đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị; góp phần giải quyết nhu cầu đất ở, yêu cầu phát triển Kinh tế – Xã hội của thành phố; làm cho bộ mặt đô thị khang trang hơn hướng đến mục tiêu đưa thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị loại II.

 

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn