Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nguồn: Công an Tỉnh Bắc Kạn