Gần 650 đảng viên công chức, viên chức, người lao động thành phố Bắc Kạn tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt văn bản mới của Trung ương

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 09/7, gần 650 đảng viên công chức, viên chức, người lao động thành phố Bắc Kạn tham gia hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức để quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam thành phố, các Ban xây dựng Đảng, báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức thành phố.

Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Tại hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến, các đảng viên công chức, viên chức, người lao động thành phố được xem phim tài liệu “ Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện quy định.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kết luận hội nghị.

Sau hội nghị trực tuyến, cấp ủy tổ chức học tập tập trung cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (chưa dự học trực tuyến) thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trước 15/7/2024. Cụ thể hóa các chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp tình hình địa phương, đơn vị. Kết thúc đợt học tập, các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy trước 20/7/2024./.

Triệu Biển