Gần 900 thí sinh thành phố Bắc Kạn sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đến thời điểm này, thành phố Bắc Kạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhất là tại 02 điểm thi gồm: Trường THPT Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Bắc Kạn (Cơ sở 2).

Công tác dọn dẹp, vệ sinh tại điểm thi Trường THPT Bắc Kạn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thành phố Bắc Kạn có 02 điểm thi, với 39 phòng thi, gần 900 thí sinh đăng ký dự thi. Mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, an toàn về phòng chống dịch Covid-19. Các điểm thi đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trong trường học đảm bảo sạch, đẹp. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực thi, an toàn giao thông cho kỳ thi được thực hiện theo kế hoạch; các phương án chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện đi lại, ăn ở cho đội ngũ cán bộ coi thi cũng được thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng. Năm nay, Trường THCS Huyền Tụng là địa điểm dự phòng nếu có sự cố xảy ra tại 02 điểm thi chính./.

                                     Hoàng Thạc