Gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã ôn lại truyền thống 80 năm Dân quân Tự vệ Việt Nam: Ngày 28/3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc) đã có riêng một Nghị quyết về tổ chức, hoạt động của Đội tự vệ. Đây là văn kiện đầu tiên, quan trọng, mở ra thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng về vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân. 80 năm không ngừng trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng Dân quân Tự vệ là kết quả của đường lối cách mạng đúng đắn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; là kết quả của sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân; là kết quả của sự nuôi dưỡng đùm bọc giúp đỡ của Nhân dân đối với Quân đội Cách mạng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo của cấp trên tháng 4/1947, Tỉnh đội bộ dân quân Bắc Kạn được thành lập (nay là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn). Trên cơ sở đó, cũng trong tháng 4/1947, Thị đội bộ dân quân thị xã được thành lập gồm 03 đồng chí do đồng chí Trương Phúc Sáng làm thị đội trưởng. Sự ra đời của cơ quan Tỉnh đội bộ dân quân, Thị đội bộ dân quân đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh, thị để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó;Tỉnh, thị bộ dân quân  Bắc Kạn đã bắt tay  ngay vào việc củng cố, tổ chức xây dựng lực lượng. Đến giữa năm 1947 toàn thị xã đã xây dựng được 01 đại đội dân quân tự vệ với khỏang 140 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có một trung đội du kích với gần 40 cán bộ, chiến sỹ được trang bị vũ khí tương đối đầy đủ, chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ kháng chiến.

     Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Việt Bắc “Cái nôi” của cách mạng  tháng Tám cũ, đặc biệt tỉnh Bắc Kạn là một trong những địa danh được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm trung tâm căn cứ địa kháng chiến kiến quốc của cả nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng dân quân du kích thị xã Bắc Kạn đã phối hợp với Đại đoàn 395, Trung đoàn 72 tập kích đánh đồn Phủ Thông, làm cho quân Pháp kinh hồn, bạt vía phải co cụm lại một số điểm và sau đó rút khỏi Bắc Kạn ngày 9/8/1949; tỉnh Bắc Kạn là tỉnh đầu tiên trong cả nước được giải phóng. Trong suốt 80 năm vượt qua bao khó khăn, thử thách hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng DQTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm; lao động , học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và lập nhiều chiến công to lớn góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Với những chiến to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bắc Kạn nói chung và thị xã nói riêng, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho các lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn cùng 6 huyện, thị; 01 Trung đoàn 72; 34/122 xã, phường, thị trấn và 03 cá nhân trong kháng chiến chống pháp và chống Mỹ; 16 Bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng vạn các Huân, Huy chương được tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

       Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ thị xã đã quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thị ủy, UBND thị xã, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường củng cổ tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng Thành phố Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lèng Văn Chiến – Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương những thành tích mà lực lượng dân quân tự vệ đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây mất ổn định, lực lượng DQTV thị xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ; Thường xuyên giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm và giải quyết tốt tình hình, tư tưởng cán bộ, chiến sỹ lực lượng DQTV của thị xã trong mọi lúc mọi nơi; làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách; tích cực bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV; Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo quản, sử dụng tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; đảm bảo an toàn tuyệt đối về vũ khí trang bị và kho tàng, không để xảy ra mất mát, cháy nộ; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang thị xã chung tay xây dựng nông thôn mới”…

   Đ/c Lèng Văn Chiến – Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt 

Đ/c Ma Ngọc Vũ  – Phó Chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen

cho các tập thể, cá nhân tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, UBND thị xã đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng dân quân tự vệ địa phương; 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam./.