Giải Bóng đá Công nhân, viên chức – Lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XV – năm 2013

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 114/KHPH/VHTTDL-LĐLĐ ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phối hợp tổ chức Giải Bóng đá Công nhân, viên chức – Lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XV năm 2013;

Căn cứ Điều lệ số 02/ĐL-SVHTTDL ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về Giải Bóng đá Công nhân, viên chức – Lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XV năm 2013;

Phòng Văn hóa & Thông tin phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã thành lập đội tuyển Bóng đá CNVC-LĐ thị xã Bắc Kạn tham gia Giải gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên và 12 cầu thủ.

* Thời gian tập luyện từ ngày: 11/07 đến ngày 16/7/2013

* Thời gian thi đấu từ ngày: 19/07 đến ngày 24/07/2013