Giám sát chuyên đề đối với UBND thành phố về thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư

Sáng ngày 22/9, HĐND thành phố Bắc Kạn đã có buổi giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý. Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó CT.HĐND thành phố chủ trì; cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

                       Toàn cảnh cuộc giám sát

 Từ năm 01/01/2019 đến hết tháng 6/2020, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện 21 công trình. Trong đó: Ban Bồi thường GPMB thành phố 15 công trình, dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện 05 công trình, dự án; Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố thực hiện 01 công trình, dự án.

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, UBND thành phố đã tham mưu BTV Thành ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/10/2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2020. Tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban liên quan và xã, phường thực hiện nghiêm túc; vận dụng đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện hành của Nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân có đất bị thu hồi; tổ chức họp với các đơn vị thực hiện GPMB thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm cho người dân đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi cũ; đồng thời rà soát, báo cáo đề xuất với tỉnh một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là các hộ nằm trong vùng dự án, sẵn sàng chia sẻ khó khăn trước mắt, từ đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố, xã, phường thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê, bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng để đầu tư thi công xây dựng công trình.

Tổng số 21 công trình, dự án thực hiện. Trong đó, số công trình, dự án thực hiện theo thời gian dự kiến hoàn thành: 02; số công trình, dự án thực hiện kéo dài hơn so với thời gian dự kiến hoàn thành: 19. Nguyên nhân do công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan đôi khi chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền quản lý chưa được thường xuyên, liên tục; một số công trình, dự án kéo dài thời gian thực hiện do thiếu vốn; một số hộ dân chưa đồng tình với mức bồi thường, hỗ trợ hiện nay theo quy định của pháp luật…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý./.

Đặng Tuyết