Giám sát công tác bầu cử tại phường Đức Xuân

Chiều 05/5, Đoàn giám sát bầu cử do đồng chí Nông Quang Nhất – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn để kiểm tra nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiểm tra thực tế việc niêm yết công khai danh sách các ứng cử tại điểm bỏ phiếu bỏ phiếu tổ 4, phường Đức Xuân.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Phường Đức Xuân: Ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba và lựa chọn lập danh sách đối với 36 ứng cử đại biểu HĐND phường Đức Xuân, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số cử tri của phường Đức Xuân là 6.010 cử tri. Có tổng số 06 khu vực bỏ phiếu: Khu vực bỏ phiếu số 01, địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa Tổ 1B (gồm tổ 1A + tổ 1B và tổ 2); khu vực bỏ phiếu số 02, địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa Tổ 4 (gồm tổ 3 + tổ 4 và tổ 8A); khu vực bỏ phiếu số 03 địa điểm bỏ phiếu tại Trụ sở UBND phường Đức Xuân (gồm tổ 6 + tổ 7 và tổ 10A); khu vực bỏ phiếu số 04, địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa Tổ 9A (gồm tổ 8B + tổ 9A và tổ 9B); khu vực bỏ phiếu số 05, bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa Tổ 13 (gồm tổ 10B + 11A và tổ 13); khu vực bỏ phiếu số 06, địa điểm bỏ phiếu tại Nhà Văn hóa Tổ 11C (gồm tổ 11C + 11B và tổ 12).

Đoàn giám sát nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại trụ sở UBND phường Đức Xuân.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết tại 06 khu vực bỏ phiếu. Công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử được Ủy ban bầu cử tổ chức theo đúng quy định. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn phường ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường Đức Xuân trong việc chuẩn bị cho ngày bầu cử. Đồng chí yêu cầu phường Đức Xuân tiếp tục tuyên truyền công tác bầu cử để người dân hiểu và thực hiện thật tốt quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân; không chủ quan việc đảm bảo an ninh trật tự; nắm tình hình dư luận nhân dân trước, trong và sau bầu cử; đồng thời làm tốt công tác phòng dịch Covid-19…

Minh Cường