Giao ban thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ -CP của Chính phủ

Từ đầu năm 2018 đến nay, các lực lượng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế về phối hợp về thực hiện nghiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Công tác phối hợp được duy trì thường xuyên đạt được kết quả tích cực, Nổi bật là: Công tác trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá tình hình, các lực lượng đã thông báo, trao đổi gần 110 tin, tài liệu liên quan đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội; tổ chức tuần tra, kiểm soát được trên 330 buổi với trên 630 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phối hợp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập chung thảo luận chỉ ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định 77 và đề ra phương hướng, giải pháp từ nay đến cuối năm gồm: Tập trung phối hợp đấu tranh các loại tội phạm, công nghệ cao; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; làm tốt các chương trình phối hợp trong phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa phương./.