Giao lưu văn nghệ chào mừng 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Hòa chung không khí vui tươi cả nước phấn khởi chào mừng 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày phụ nữ Việt Nam, đồng thời thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-HPN ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban thường vụ Hội LHPN thành phố Bắc Kạn về thực hiện chủ trương “Mỗi cơ sở Hội duy trì một hình thức văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao”. Ban chấp hành Hội LHPN phường Sông Cầu đã họp thống nhất và ra mắt mô hình văn hóa – văn nghệ – thể dục – thể thao của phường nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời giúp phát triển nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ đặc biệt là tăng tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

 

Một số tiết mục giao lưu văn nghệ

Các tiết mục giao lưu phong phú có nội dung ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước đã làm nên thành công của chương trình, thu hút hơn 100 đại biểu tham gia cổ vũ.