Góp ý dự thảo quy định về việc cưỡng chế thi hành quết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 16/6/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã xây đựng hoàn thiện dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về việc cưỡng chế thi hành quết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản được ban hành đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản đối với toàn bộ nội dung dự thảo.

Toàn văn dự thảo:  

File PDF: Dự thảo Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.pdf

File DOC: du-thao-quy-che-cuong-che-thi-hanh-qd-giai-quyet-tcdd-2016.doc

Ý kiến góp ý của các cơ quan, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi về địa chỉ email: thanhtraso.tnmtbk@gmail.com trước ngày 15/7/2016 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh.