Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn xử lý 15 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Trong những tháng cuối năm, Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực Kiểm lâm. Thường xuyên việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Triển khai kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới các bộ phận, đặc biệt là 2 trạm Kiểm lâm trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với gỗ đã được đóng dấu búa Kiểm lâm; Kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, chế biến lâm sản trên địa bàn thành phố; Chủ động kiểm tra ngoài giờ để phát hiện xử lý việc vận chuyển lâm sản trái phép từ các địa phương giáp ranh vào thành phố./.