Hãy cài đặt, sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh!

Hãy cài đặt, sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Truy cập trang Bluezone tại đây: https://bluezone.gov.vn/