HÃY YÊU THƯƠNG NHAU VÀ CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT

Trích: Tập 2, Hồ Chí Minh toàn tập

Hãy yêu thương nhau, cùng nhau ta đoàn kết

Hãy lắng nghe câu hát từ đáy lòng tôi.

Kẻ không đoàn kết cũng như chim lạc đàn

Chóng hoặc chày rồi sẽ trúng tên

Vì đơn độc sẽ làm mồi cho hiểm họa

Từ kết đoàn hạnh phúc sẽ sinh sôi.

Chúng ta phải làm sao đoàn kết?

Hãy liên kết như thể thân mình

Ngũ quan cùng với tay chân dính liền

Tách rời nhau thời không thể sống

Chỉ cùng với nhau sức lực mới sinh sôi

Nào ta hãy cùng yêu thương đoàn kết

Chớ ham lợi Pháp mà phản bội sự nghiệp

Hãy kết đoàn tương trợ lẫn nhau

Tựa tứ chi kết lại ta sẽ thành công

Đất nước ta ta xây một thiên đường

Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết

Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc

Mau cải thiện tâm, tài, lực cho dân

Vì sự nghiệp chung hãy học sống và học chết

Hỡi đồng bào yêu quý hãy lắng nghe tôi hát

Rồi học thương yêu nhau và đoàn kết cùng nhau.

 

Báo Thanh niên, số 9,

Tài liệu tiếng Pháp,

lưu tại Viện Hồ Chí Minh1). 

Nguyễn Thị Tâm – Phó trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố sưu tầm