HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp thứ Mười

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND phường sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm; bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 7 tháng cuối năm 2015 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Qua nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, với 11 ý kiến thảo luận tại hội trường, đại biểu tham dự thống nhất đánh giá: Trong 5 tháng đầu năm 2015, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo; điều hành thực hiện khá hiệu quả chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND; có sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân nên đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất nông – lâm nghiệp cơ bản đạt tiến độ. Diện tích, ước năng suất cây lúa, cây ngô đều đạt và vượt kế hoạch sản xuất vụ xuân. Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản có bước chuyển biến theo hướng tích cực. Hoàn thành xây dựng 02 nhà văn hóa tổ dân phố Khuổi Dủm và Khuổi Mật; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, các đề án, mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi, giảm nghèo. Thu ngân sách tiến độ tương đối nhanh, ước đạt 59% dự toán năm. Công tác giáo dục được chú trọng cả chất và lượng, năm học 2014 – 2015 tỷ lệ duy trì sĩ số các bậc học mầm non, tiểu học, THCS đều đạt 100%. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng và thực hiện khá hiệu quả. Công tác y tế, dân số, lao động xã hội phát triển đồng bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kỳ họp cũng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những mặt còn hạn chế để khắc phục trong thời gian tới như: Tuy ước thu ngân sách tiến độ nhanh, nhưng một số chỉ tiêu thu cân đối ngân sách địa phương tiến độ quá chậm (thu phí, lệ phí ước chỉ đạt 0,63% dự toán năm); thực hiện các mô hình phát triển kinh tế ở các tổ dân phố còn manh mún, hiệu quả chưa cao; đàn lợn giảm so với cùng kỳ.

Kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; về hoạt động chủ yếu của HĐND phường và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của phường 7 tháng cuối năm 2015.

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng tiến hành các thủ tục kiện toàn công tác tổ chức – cán bộ. Sau khi trở thành phường, do còn thiếu 01 Phó Chủ tịch UBND nên HĐND sẽ bầu cử bổ sung chức danh này cho phù hợp với số lượng theo luật định. Căn cứ thông báo của Ban thường vụ Thành ủy Bắc Kạn giới thiệu nhân sự, đại biểu HĐND tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đồng thuận cao với tờ trình của Chủ tịch UBND và đã bầu ông Nguyễn Thành Quang Điền, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, Trưởng Công an; ủy viên UBND phường giữ Chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Nguyễn Thành Quang Điền – tân Phó Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng phát biểu nhận nhiệm vụ