HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội; An ninh – Quốc phòng trong năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế – Xã hội; An ninh – Quốc phòng năm 2015; Báo cáo của UBND phường về thu chi ngân sách trong năm 2014 và dự toán thu chi ngân sách năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015; Báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp; Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 và ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ đối với HĐND-UBND phường.

          Báo cáo nêu rõ: năm 2014 được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền thị xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở và nhân dân, tình hình Kinh tế – Xã hội của phường được giữ vững, giá trị sản xuất nông nghiệp như diện tích cây lúa đạt 96%; cây ngô đạt 71,87%; rau màu các loại đạt 94 tấn bằng 100% KH; Chăn nuôi gia xúc, gia cầm phát triển ổn định; Thu ngân sách ước đạt cả năm 970 triệu đồng bằng 103% KH; Công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng được quan tâm triển khai đạt hiệu quả nên không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện; Công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng; Quốc phòng – an ninh giữ vững.

       Tại kỳ họp, nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu chủ yếu tập trung vào vấn đề giải quyết đất đai của một số hộ dân tổ 12 còn kéo dài, chưa dứt điểm, công tác quy hoạch đất để xây dựng các công trình trên địa bàn phường còn chậm; ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo phường và các phòng, ban liên quan giải trình làm rõ tại kỳ họp. 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí – Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ, chính quyền phường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của phường năm 2015. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2015; Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ đóng góp các loại quỹ, phí đảm bảo thu ngân sách địa phương; quan tâm tháo gỡ khó khăn ngày từ cơ sở. Phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án như: xây dựng trường Mầm non Minh Khai đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp chợ Minh Khai. Tiếp tục thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc xây dựng đường giao thông liên tổ, trang bị thiết chế cho nhà văn hóa; thành lập tổ tự quản các khu dân cư; chủ động kiểm tra xử lý, khắc phục những tồn tại lấn chiếm đất công cộng.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất về những chỉ tiêu cơ bản năm 2015 và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Kỳ họp đã thông qua Dự thảo nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; biểu quyết thông qua các Tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND phường năm 2015. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2015. Sau 1 ngày làm việc khẩn chương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thành công tốt đẹp./.