HĐND phường Sông Cầu tổ chức họp bất thường tháng 4

Kỳ họp đã tiến hành thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND phường về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Sông Cầu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bế Ngọc Anh do được điều động đến nhận công tác tại xã Dương Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, ông Bùi Văn Khiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ phường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Sông Cầu khóa VI. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khiếu,Chủ tịch UBND phường Sông Cầu hứa: Trên cương vị mới, bản thân ông sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, cùng các hội, đoàn thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.