HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề tại phường Phùng Chí Kiên

Chiều 20/4, HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát về công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên từ ngày 01/01/2021 đến hết tháng 02/2022. Đồng chí Lê Đăng Trưởng– Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn.

Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn làm việc tại hội trường UBND phường

Theo báo cáo của UBND phường Phùng Chí Kiên: Địa phương đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố ( Kế hoạch 198/KH – UBND; Nghị quyết 07 NQ/TU; Kế hoạch 01/KH – VHTT) và ban hành các văn bản chỉ đạo như  Công văn 23/CV-UBND ngày 11/2/2022 của UBND phường Phùng Chí Kiên về việc đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2022;  Công văn số 13/UBND-VHXH ngày 21/01/2022 của UBND phường về việc tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022),…

Trong công tác tuyên truyền, phối hợp địa phương sử dụng hiệu quả các ứng dụng trên mạng internet; MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể tham gia tuyên truyền cán bộ, nhân dân thực hiện các quy định của địa phương, quy ước, hương ước tổ phố; đặc biệt tuyên truyền vận động thành công 01 hộ gia đình thực hiện bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Nhân dân trên địa bàn luôn chấp hành tốt nếp sống văn minh từ gia đình đến nơi công cộng, cơ bản các hộ gia đình thực hiện tốt tiêu chí gia đình văn hóa; nâng cao trách nhiệm tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa văn minh; các tổ chức hội có nhiều hoạt động phát động đến các gia đình phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương nhân rộng các gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo,..Đặc biệt, thực thiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các khu dân cư đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh tuân thủ đảm bảo 5K và chấp hành nghiêm các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong công tác phòng chống dịch covid-19 trong gia đình và nơi công cộng. Các cơ quan, trường học thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở; văn hóa kinh doanh được các cơ sở doanh trên địa bàn chấp hành tốt, trong nhiều năm không để xảy ra ngộ thực phẩm, sản xuất hàng hóa kém chất lượng,..

Năm 2021, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95% so với năm 2020 tăng 3,17%; có 10/12 KDC được Chủ tịch UBND thành phố công nhận KDC văn hóa đạt UBND thành phố công nhận “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” lần đầu. Năm 2022, có 1.978/1.978 gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt 100%, 12/12 tổ dân phố tổ văn hóa đạt 100%, phường phấn đấu thực hiện “phường đạt chuẩn đô thị văn minh”;.. Đến nay có 06/12 tổ đã tổ chức rà soát, lấy ý kiến và hoàn thiện bản quy ước. Phường đang tiếp tục đôn đốc các tổ dân phố còn lại tổ chức thực hiện đúng quy trình các bước, dự kiến hoàn thiện trong quý II- 2022.

Thông qua kết quả khảo sát thực tế và xem xét, phân tích sâu các nội dung  đề cập trong báo cáo, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố đã trao đổi, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của phường; đồng thời gợi mở cho địa phương chủ động lựa chọn các nội dung xây dựng quy chế văn minh đô thị phù hợp với điều kiện thực tế, nhận được sự đồng thuận của người dân, tạo bước đột phá,  chuyển biến trong khu dân cư, các nơi công cộng. Đánh giá đúng thực trạng công tác điều hành, quản lý, xác định đúng thẩm quyền của địa phương, triển khai đồng bộ khối lượng các công việc,  hướng dẫn, đôn đốc xây dựng hiệu quả hương ước, quy ước tại các tổ dân phố; tùy vào từng hoàn cảnh, đổi mới cách thức tuyên truyền; đánh giá cụ thể nguồn kinh phí dành cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ để xem xét, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả quy chế xây dựng văn minh đô thị,..

Triệu Biển