HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát công tác bầu cử tại phường Phùng Chí Kiên, Xuất Hóa

Sáng ngày 17/3, Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại hai phường Phùng Chí Kiên, Xuất Hóa.

Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc tại phường Xuất Hóa

Đối với phường Phùng Chí Kiên, có tổng số 05 khu vực bầu cử. Tổng số người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 -2026 là 42 người. Số lượng đại biểu được bầu HĐND phường khóa VII là 21 người. Hoàn thành công tác hiệp thương lần 1 (Số lượng đại biểu nam được giới thiệu là 18 người; đại biểu nữ 24 người; đại biểu là dân tộc thiểu số 12 người; người ngoài đảng là 11 người; đảng viên 11 người; trẻ tuổi giới 35 là 11 người; Đại biểu HĐND được tái cử giới thiệu là 19 người).  Các tài liệu, văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, HĐND, UBBC được triển khai theo quy định; hồ sơ người ứng cử được hướng dẫn thực hiện đảm bảo thời gian.

Tại phường Xuất Hóa: Đảng ủy, Ủy ban bầu cử đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch chỉ đạo cuộc bầu cử, tuyên truyền, quyết định thành lập ủy ban bầu cử,…tờ trình hội nghị hiệp thương, thông báo điều chỉnh cơ cấu số lượng, biên bản giới thiệu người của HĐND phường ra ứng cử, thông báo lập hồ sơ cá nhân, …cơ bản hệ thống văn bản hoàn thiện hơn so với các đơn vị đã kiểm tra. Đối với phường Xuất Hóa đã hoàn thành hiệp thương lần 1. Hội nghị đã thảo luận thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 -2026. Cụ thể, số lượng đại biểu HĐND được bầu là 21 người. Tổng số người được giới thiệu ứng cử là 42 người. Cơ cấu đại biểu được phân bổ đảm bảo theo quy định. Hiện đang chuẩn bị các bước cho hội nghị hiệp thương lần 2.

Qua thảo luận, trực tiếp trao đổi, một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn hướng dẫn việc bổ sung, hoàn chỉnh thêm một số nội dung còn vướng mắc, chưa đầy đủ…

Kết luận các buổi làm việc, Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy phường Xuất Hóa. Cơ bản hệ thống văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đầy đủ, công tác phối hợp giữa các bên, qua kiểm tra hồ sơ cơ bản thực hiện tốt, khá đầy đủ.

Đoàn giám sát đề nghị, Đảng ủy, HĐND, Ủy ban bầu cử phường Xuất Hóa chủ động tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ bầu cử theo đúng tiến trình thời gian quy định. /.

 Triệu Biển