HĐND Thành phố Bắc Kạn họp chuẩn bị nội dung kỳ họp đột xuất tháng 10/2022

Chiều ngày 26/9, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thống nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất tháng 10/2022. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Theo dự kiến của HĐND thành phố Bắc Kạn: Kỳ họp đột xuất tháng 10 sẽ được tiến hành trong 01 ngày (thứ 6, ngày 21/10/2022), tại Hội trường lớn tầng 2, Trụ sở Thành ủy –HĐND-UBND thành phố. Trong đó, UBND trình tại kỳ họp HĐND thành phố các nội dung gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 theo quy định. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo quy định.

Tại cuộc họp, qua nghiên cứu dự thảo nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung, chương trình, địa điểm, thành phần tổ chức. Về thời gian tổ chức kỳ họp, các đại biểu thống nhất sẽ tổ chức sớm hơn so với thời gian dự kiến ban đầu. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp bất thường tháng 10/2022, HĐND thành phố Bắc Kạn yêu cầu UBND thành phố giao nhiệm vụ các phòng, ban đơn vị chuyên môn soạn thảo, xây dựng nội dung dự thảo tờ trình, báo cáo đảm bảo chất lượng, đầy đủ hồ sơ, bám sát mốc thời gian, cố gắng tập trung hoàn thành trước ngày 05/10/2022 để thuận lợi cho các Ban HĐND thành phố thực hiện thẩm tra nội dung các tờ trình, báo cáo nêu trên. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị đầy đủ các nội dung cho kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố./.

Triệu Biển