HĐND thành phố Bắc Kạn khóa V tổ chức kỳ họp thứ Mười

Kỳ họp tiến hành xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; thu, chi ngân sách; hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND; công tác xét xử, thi hành án hình sự; hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; kết quả giải quyết kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ Chín; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười; quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2015, với quyết tâm cao, cán bộ và nhân dân thành phố đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tập trung xây dựng thị xã trở thành thành phố, thực hiện khá tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Trong lĩnh vực kinh tế, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 3.200 tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh; tình hình thị trường, giá cả hàng hóa tương đối ổn định, dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 940 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch và tăng 34% so với cùng kỳ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được tạo điều kiện để phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 60 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Kế hoạch vốn đầu tư là 163 tỷ đồng với 15 công trình/dự án, ước giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 92 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Dự ước tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân là 2.164 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, số lượng đàn trâu, bò, gia cầm tăng so với cùng kỳ từ 7% đến 30%. Diện tích trồng rừng đăng ký và thiết kế 227/220ha, bằng 103% kế hoạch; đã xử lý thực bì 100% và  trồng được 65 ha. Dự ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được gần 30 tỷ đồng, bằng 36% dự toán năm, bằng 63% so với cùng kỳ; chi ngân sách địa phương ước đạt 77 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên – môi trường được quan tâm thực hiện như cấp giấy phép quy hoạch, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Xây Dựng và Pá Danh, phường Huyền Tụng; thi công các công trình chỉnh trang đô thị; tăng cường kiểm tra, giải tỏa tại các địa bàn; kiểm tra và phát hiện 38 trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động xây dựng và xử lý theo quy định. Tháo gỡ những vướng mắc đối với 10 công trình chuyển tiếp; thống kê, bồi thường 02 công trình với tổng số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng là 47 tỷ đồng; cấp 404 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện thu hồi 340.354 m2 đất để xây dựng các công trình.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển. Công tác giáo dục – đào tạo được triển khai thực hiện tốt, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, giữ vững và nâng cao; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Tổ chức khám, chữa bệnh cho 27.646 lượt người, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, không để xảy ra dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm. Triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số – kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dịch vụ văn hóa; duy trì chương trình phát thanh địa phương, mở rộng hệ thống loa truyền thanh. Quan tâm chăm lo tới các gia đinh chính sách, người có công, đối tượng chính sách xã hội. Công tác nội vụ, thi đua khen thưởng, dân tộc, tôn giáo, chữ thập đỏ, khuyến học được thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết qủa.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; phạm pháp hình sự giảm 32 vụ và 59 đối tượng; phạm pháp về trật tự xã hội giảm 23 vụ và 59 đối tượng; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ giảm 03 đối tượng; tội phạm về ma túy giảm 08 vụ, 9 đối tượng so với cùng kỳ. Công tác nội chính được tăng cường; tiếp dân thực hiện đúng lịch; tỷ lệ giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền đạt 41,3%.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thành phố còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Tiến độ thu ngân sách còn chậm; một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản chưa được giải quyết kịp thời ảnh hưởng đến thực hiện các công trình/dự án; công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng công tác tham mưu giải quyết công việc chuyên môn và tỷ lệ giải quyết đơn, thư ở một số phòng, ban chuyên môn còn thấp; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân chưa đúng hẹn; số người mang thai con thứ ba trở lên có chiều hướng gia tăng.

Trong 6 tháng cuối năm, thành phố Bắc Kạn xác định tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2015 theo nghị quyết kỳ họp thứ Chín HĐND thành phố đã đề ra, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:  Đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; tập trung làm tốt công tác thu ngân sách; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và tiến độ xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị; tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích đô thị; ban hành quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình hoàn thành; thực hiện công tác giảm nghèo, tạo điều kiện phát triển sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

tâm được nhiều cử tri quan tâm như: Việc thực hiện lời hứa trước HĐND đối với công tác quản lý Nhà nước về môi trường; còn nhiều hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quá hạn giải quyết, hoặc một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm trả cho các hộ dân; tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè chưa được khắc phục…

Kỳ họp đã bầu bổ sung ông Bùi Tuấn Hùng, Trưởng Công an thành phố giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 và thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2014.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy có ý kiến phát biểu tại kỳ họp, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 trên các lĩnh vực công tác; đồng thời yêu cầu đại biểu thảo luận sâu vào nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá đúng mức những thuận lợi, khó khăn, tìm nguyên nhân và giải pháp phù hợp; UBND, các cấp, các ngành cần khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, tập trung tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015; sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, cần xây dựng ngay các đề án mang tính đột phá trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ; quy hoạch chi tiết các vùng, khu vực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương./.