HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 giao ban hội đồng nhân dân hai cấp

Chiều ngày 15/10/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị giao ban HĐND hai cấp thành phố và xã, phường. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND, UB.MTTQ VN thành phố, một số phòng, ban liên quan.

Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn nêu: 9 tháng đầu năm 2021, HĐND thành phố cơ bản thực hiện đúng Nghị quyết, chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động đề ra. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trên địa bàn, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của nhân dân các dân tộc thành phố; tổ chức có chất lượng 04 kỳ họp (kỳ họp thứ 12 tổng kết nhiệm kỳ khóa VI và kỳ họp thứ nhất, thứ 2, kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2021 HĐND thành phố khóa VII. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn; tổ chức giám sát, quyết định thành lập đoàn giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu thực tế phát sinh. Duy trì các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND. Phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam thành phố và các đơn vị liên quan trong tổ chức chương trình hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ luật định; tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trong từng lĩnh vực công tác.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND xã, phường cũng báo cáo tóm tắt các nội dung thực hiện cấp cơ sở; tập trung thảo luận, kiến nghị, đề xuất những nội dung còn khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động như: Quan tâm mở các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Ban, từng đại biểu HĐND theo lĩnh vực phân công phụ trách, nhất là các đại biểu HĐND vừa trúng cử nhiệm kỳ 2021 -2026; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thẩm tra cấp cơ sở; xem xét, thống nhất, áp dụng mức chi trả chế độ hoạt động của đại biểu HĐND theo các văn bản đã quy định và các mục chi khác có liên quan trong hoạt động HĐND…

Trên cơ sở các ý kiến của Thường trực HĐND xã, phường, Thường trực HĐND và các phòng, ban liên quan cùng lắng nghe, tiếp thu, chia sẻ, trao đổi những vấn đề thuộc thẩm quyền để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Thường trực HĐND thành phố đề ra 8 nhiệm vụ chính là: Tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết HĐND. Tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát tại các  kỳ họp; đôn đốc UBND  và các cơ quan, ban, ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 2021. Tổ chức các phiên họp thường kỳ của HĐND hoặc đột xuất theo quy định. Tổ chức kỳ họp chuyên đề (nếu có) và kỳ họp thường lệ thứ 3 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phối hợp với UBND, UB. MTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa VII. Tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương. Tổ chức bồi dưỡng kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND. Duy trì và nâng cao chất lượng tiếp công dân theo định kỳ. Đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, dân chủ và có trách nhiệm cao. Phối hợp với UB. MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường tạo điều kiện để đại biểu HĐND báo cáo với cử tri  về hoạt động của mình  và tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri với đại biểu HĐND thành phố năm 2021./.

Triệu Biển