HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất tháng 10/2022

Sáng ngày 21/10, tại Hội trường lớn tầng 2, Trụ sở Thành ủy- HĐND- UBND thành phố. HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất để quyết định một số vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Dự có các đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ, giao dự toán chi tiết ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phẩn bổ và giao dự toán chi tiết ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (đợt 1) năm 2022. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ và giao dự toán chi tiết ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện ngay nội dung các Nghị quyết đã được thông qua để cuối năm 2022, thành phố hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu được thông qua. Quá trình thực hiện phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực phát sinh. Đề nghị các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, các đại biểu thường xuyên theo dõi, giám sát để việc triển khai, thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả./.

                                      Đặng Tuyết – Triệu Biển