HĐND thành phố giám sát công tác quản lý sử dụng vỉa hè các tuyến phố và việc giải tỏa chống lẫn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư tại phường Đức Xuân

Sáng ngày 05/5/2022, HĐND thành phố đã có buổi giám sát công tác quản lý sử dụng vỉa hè các tuyến phố và việc giải tỏa chống lẫn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư trên địa bàn từ tháng 01/2021 đến hết quý I năm 2022 tại phường Đức Xuân. Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.

Theo báo cáo của UBND phường Đức Xuân: Từ tháng 01/2021 đến hết quý I/2022, UBND phường đã thường xuyên phối hợp với Đội quản lý TTĐT, Phòng quản lý đô thị, Công an thành phố, các tổ tự quản các tổ dân phố ra quân giải tỏa chống lấn chiếm, tổ chức đi kiểm tra, thống kê các hộ vi phạm và vận động, tuyên truyền các hộ vi phạm lấn chiếm không gian hạn tầng kỹ thuật tự giác tháo dỡ được 30 buổi, tại tổ 6,8B,9B,10B,11A,11C, với 500 lượt người tham gia.Trong đó trọng tâm là tổ 6,8B,10B tập trung giải tỏa vỉa hè, không gian hạ tầng kỹ thuật tại tổ 10B, bằng 106 hộ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó các tổ 8A,8B,9B năm 2019 đã thực hiện giải tỏa không gian đường thoát hiểm đạt 100%.

Tuy nhiên, qua kiểm tra có một số hộ tiếp tục tái lấn chiếm đã yêu cầu tháo dỡ kịp thời. Năm 2021 thực hiện giải tỏa không gian hạ tầng kỹ thuật đường thoát hiểm tại tổ 10B tổng số hộ vi phạm là: 106 hộ trong đó: Đã thực hiện tháo dỡ 96 hộ; UBND phường đã ban hành thông báo yêu cầu gia đình tháo dỡ, đến nay đã chấp hành tháo dỡ; 10 hộ có công trình kiên cố, cố định, UBND phường đã báo cáo UBND thành phố xem xét hướng giải quyết. Về giải tỏa lấn chiếm đất công trình Suối Bắc Kạn tại tổ 6, phường Đức Xuân.Tổng số hộ lấn chiếm là 40 hộ đến nay đã thực hiện tháo dỡ 35 hộ. UBND phường tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý vỉa hè các tuyến đường và hệ thống không gian hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: Tình trạng lấn chiếm đất công cộng, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn ra; việc chấp hành Quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thi công một số công trình công cộng chưa tốt, dẫn đến một số công trình còn dây dưa kéo dài như khu hạ tầng mương nước tại tổ 11A. Việc xây dựng nhà ở không xin phép, sai giấy phép vẫn còn xảy ra; số hộ lấn chiếm không gian từ tầng hai đua ra kiên cố, dẫn đến đường thoát hiểm chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè để đặt biển quảng cáo, bày bán hàng hóa, dựng rạp cho tổ chức việc hiếu, việc hỉ chưa đúng quy định, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mĩ quan đô thị. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý các rác thải, chất thải chưa đảm bảo thống nhất ở các tuyến vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường và làm xấu diện mạo đô thị. Thẩm quyền của địa phương còn hạn chế, lực lượng phương tiện mỏng, địa bàn rộng, kinh phí hỗ trợ cho lực lượng đi làm rất khó khăn. Nhiều cá nhân có biểu hiện chống đối, không chấp hành quy định của pháp luật, chống lại người thi hành công vụ. Cán bộ, công chức phường kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau nên đôi khi không kịp thời xử lý các vi phạm.

Minh Cường

 

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên