HĐND thành phố giám sát phường Đức Xuân

Tại buổi giám sát Đoàn đã được nghe phường Đức Xuân báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực , hoạt động và quản lý quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện từ năm 2012 đến hết tháng 6 năm 2015. Cụ thể: việc thực hiện các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội luôn được phường thực hiện đúng nghị định, công khai dân chủ thông báo tới các tổ phố biết, Quỹ được thu nộp vào tài khoản và thường xuyên được đối chiếu hàng tháng tại Kho bạc nhà nước.  

Kết luận buổi giám sát đồng chí Trịnh Đình Sính – phó Bí thư thường trực Thành ủy- chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phường về lĩnh vực, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, nhân đạo, đã góp phần đẩy mạnh phát triển KT- XH trên địa bàn. Tuy nhiên trong thời gian tới phường Đức Xuân cần kịp thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị lên thành phố để trao đổi giải quyết, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành phường  đạt hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-  xã hội .