HĐND thị xã Bắc Kạn giám sát Ban QLDA &XD thị xã, Ban xây dựng thành phố về tình hình nợ vốn xây dựng cơ bản năm 2014

Tại buổi làm việc,  Ban QLDA &XD thị xã Bắc Kạn đã báo cáo chi tiết, đầy đủ về tình hình nợ vốn đầu tư năm 2014. Đơn vị được giao quản lý tổng số 69 công trình và được giao năm 2014 là 31 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 67,7 tỷ đồng trong đó ngân sách thị xã hơn 38,4 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 29,2 tỷ đồng.  Đến ngày 15/11/2014 đã thanh toán 47 tỷ đồng, số vốn còn lại là 20,74 tỷ. Tỷ lệ giải ngân đạt 69% so với cùng kỳ năm 2013, tăng 7%. Ước tỷ lệ giải ngân năm nay đạt khoảng 92% KH. Đến thời điểm này Ban đã hoàn thành được 12 công trình, 09 công trình đã thẩm định quyết toán và 10 công trình chưa hoàn thành gồm các công trình có vốn đầu tư của Tỉnh và Thị xã. Đối với việc thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, tuân thủ đúng theo các Luật, các quy định về quản lý đầu tư và đang thực hiện theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước thu hồi nộp ngân sách nhà nước và giảm cấp phát thanh toán đối với 02 công trình. Nhìn vào thực tế thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2014 mới thấy, một số dự án thi công khá chậm, về nguyên nhân có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Có những công trình tạm dừng thi công do vốn chưa được bố trí kịp thời. Một số dự án chuẩn bị đầu tư đã lập xong hồ sơ dự án nhưng chưa xác định được nguồn vốn đầu tư. Những công trình đã ghi vốn từ lâu song nhà thầu không chịu hợp tác hoàn thiện về hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn, năng lực nhà thầu, đơn vị tư vấn còn yếu. Một số dự án thi công dở dang do chưa hoàn thiện về  giải phóng mặt bằng. Cơ chế, chính sách liên tục thay đổi, việc quản lý, giám sát đôi lúc chưa chặt chẽ, …

Từ những khó khăn, vướng mắc trên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Bắc Kạn đã nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm. Thông qua trao đổi, tập trung thảo luận, đóng góp thêm các ý kiến có hướng mở nhằm giúp Ban QLDA &XD thị xã Bắc Kạn chủ động đề xuất với UBND thị xã Bắc Kạn mạnh dạn đưa ra các biện pháp khắc phục tối ưu nhất nhằm từng bước tháo gỡ, giải quyết triệt để các vướng mắc còn tồn tại. Trên tinh thần nội dung của buổi làm việc, Ban QLDA &XD thị xã Bắc Kạn đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát, phấn đấu từ nay đến hết năm 2014 sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đạt kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ. Lựa chọn đủ các nhà thầu, đơn vị tư vấn đủ năng lực, nghiêm túc trong việc đấu thầu để đảm bảo tài chính, máy móc thiết bị…Rà soát, thực hiện nghiệm thu khối lượng, bảo đảm dự án có khối lượng đến đâu nghiệm thu đến đó. Kiểm tra, chấn chỉnh công tác tạm ứng theo hợp đồng, bảo đảm theo đúng quy định, tránh trường hợp tạm ứng sai mục đích, tạm ứng để chạy vốn; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành xử lý các vướng mắc phát sinh (như điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng…).…từ đó nâng cao hiệu quả vốn đầu tư đối với các dự án trên địa bàn.

 

Tại Ban xây dựng đề án thành phố: Qua báo cáo sơ bộ của Ban cho thấy năm 2014 thị xã Bắc Kạn được phân bổ vốn xây dựng cơ bản là 16 tỷ đồng, hiện nay mới được cấp 9 tỷ đồng để thực hiện 8 công trình và 04 dự án như: Lắp điện chiếu sáng, sơn kẻ đường, sơn đỗ xe, lát gạch vỉa hè. Về nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế của thị xã và tỉnh gồm các đề án: Thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát trên các tuyến đường nội thị thị xã; Quy hoạch chi tiết xã Hyền Tụng, xã Xuất Hóa, đưa mốc địa giới ra ngoài thực địa; Đề án thành lập thành phố Bắc Kạn. Nhìn chung Ban xây dựng đề án thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện các công trình, tuy nhiên trong quá trình triển khai còn gặp một số vướng mắc về thủ tục hồ sơ, mặt bằng thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Hiện tại chỉ còn chưa đầy 2 tháng sẽ kết thúc năm 2014, Đoàn giám sát cho rằng Ban xây dựng thành phố tập trung khẩn trương gỡ các nút thắt những dự án còn vướng mắc, đề nghị Tỉnh bổ sung số vốn còn thiếu là 7 tỷ đồng theo Nghị quyết số 17 / NQ – HĐND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình để nhân dân được hưởng lợi. Đồng thời các công trình đang thi công phải đảm bảo về thủ tục hồ sơ, quyết toán đúng khối lượng thực hiện,  nâng cao năng lực tư vấn của các đơn vị giám sát./.