HĐND thị xã Bắc Kạn tiếp xúc cử tri Phường Nguyễn Thị Minh Khai trước kỳ họp thứ 9.

Qua nghe các báo cáo, cử tri cho rằng cấp ủy chính quyền tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt kế hoạch năm 2014 đã đề ra và tập trung kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn khá nhiều nội dung xoay quanh vấn đề xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Việc thi công một số dự án còn dở dang do chưa giải quyết dứt diểm trong công tác đền bù, khu tái định cư còn thiếu điện, nước sinh hoạt, còn một số tuyến đường chưa được ghi vốn lát gạch vỉa hè và có điểm cao so với mặt đường không đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân. Sớm ghi vốn mở rộng, cải tạo chợ Minh Khai để  các hộ kinh doanh buôn bán thuận lợi nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán ở lòng, hè đường. Nghiên cứu xem xét lại việc thu phí nước thải đảm bảo tính công bằng giữa các hộ dân tại khu dân cư. Điện thắp sáng một vài tuyến đường còn thiếu và hạn chế tình trạng cắt điện tại khu dân cư vào những giờ cao điểm. Hiện tượng người dân vứt rác thải bừa bãi vẫn tái diễn gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Cấp ủy chính quyền địa phương khi triển khai các dự án người dân cũng cần được biết thuận lợi trong việc phát huy công tác giám sát của cộng đồng. Áp dụng các cơ chế chính sách trong thu hồi đất và sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đầy đủ  các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Về ý kiến đóng góp đối với 10 chức danh đại biểu HĐND, một số cử tri phường Minh khai cho rằng có những đại biểu cần gần dân, sát dân hơn mới có thể thực hiện tốt vai trò và dám chịu trách nhiệm về chương trình hành động của người đại biểu thực hiện đúng lới hứa với cử tri trước và sau các kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri phường Minh Khai được lãnh đạo phường, thị xã cùng các đại biểu HĐND tiếp thu, lĩnh hội và tiến hành giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền và sẽ tổng hợp trình một số ý kiến tại kỳ họp thứ 9 để xem xét, thống nhất đưa vào nghị quyết thực hiện trong những năm tiếp theo./.