HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát công tác bầu cử tại xã Dương Quang

Sáng ngày 05/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có cuộc giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Dương Quang. Cùng dự có đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Hội trường UBND xã Dương Quang

          Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Dương Quang, đến nay việc chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được xã triển khai theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Sau hội nghị hiệp thương lần ba, xã Dương Quang có 35 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Trong đó, đại biểu nam 21, bằng 60%; đại biểu nữ 14, bằng 40%; đại biểu là dân tộc thiểu số 31, bằng 88,57%; đại biểu là đảng viên 33, bằng 94,28%. Xã Dương Quang có 07 khu vực bỏ phiếu tại 09 thôn; tổng số cử tri của toàn xã tính đến ngày 01/5/2021 là 2.297 người. Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được chuyển đến các tổ bầu cử niêm yết công khai theo quy định. Cơ sở, vật chất, trang thiết bị, hậu cần phục vụ cho công tác bầu cử đảm bảo hậu cần tại chỗ. Đến thời điểm hiện tại UBND, UBBC, Ban bầu cử và Tổ bầu cử chưa nhận được đơn thư liên quan đến công tác bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép qua Đại hội TDTT, sinh hoạt chi bộ, họp thôn hàng tháng và đảm bảo thông tin đến từng gia đình, từng công dân trên địa bàn xã.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện các bước chuẩn bị công tác bầu cử của xã Dương Quang. Đồng chí đề nghị, UBND, UBBC xã Dương Quang tiếp tục bám sát các bước trong kế hoạch để tổ chức thực hiện các nội dung đúng tiến độ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ bầu cử được phân công, phụ trách; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của bầu cử; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo cho ngày bầu cử.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố được niêm yết tại Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Dương Quang

          Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại 03 khu vực bỏ phiếu gồm: thôn Bản Giềng, Bản Bung và Nà Dì. Qua kiểm tra, tại các khu vực bỏ thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định./.

   Đặng Tuyết