HĐND tỉnh giám sát công tác quy hoạch tại Thành phố Bắc Kạn

 Ngày 23/12, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh do đồng chí Nông Quang Nhất -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có buổi giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại thành phố Bắc Kạn. Cùng dự có đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

          Thực hiện văn bản của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021-2030, thành phố Bắc Kạn đã giao UBND các xã Nông Thượng, Dương Quang thực hiện theo quy định. Về quy hoạch đô thị, trong năm 2021, UBND thành phố đã trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn. Đến nay, địa phương đã tiếp nhận 02 sản phẩm quy hoạch chi tiết, đã chấp thuận cho một số tổ chức tài trợ không hoàn lại sản phẩm quy hoạch phân khu phát triển đô thị trên địa bàn thành phố như: Công ty CP Tập đoàn Kim Nam, Công ty CP Dicogi 13-nền móng xây dựng, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, Công ty CP Kosy,… Đồng thời, thành phố cũng đã trình các cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch theo quy định; rà soát, chủ động bố trí nguồn lực đề lập các quy hoạch phân khu tiềm năng phát triển trong thành phố để kêu gọi đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2019, thành phố Bắc Kạn cũng gặp phải một số vướng mắc, trong đó có việc chưa nhất quán giữa các Luật như: Luật quy hoạch, Luật đầu tư công, Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Bảo vệ môi trường, đấu thầu, các Nghị định, Thông tư liên quan,…; khó khăn trong bố trí nguồn ngân sách thực hiện; đội ngũ cán bộ các cấp chính quyền làm công tác quy hoạch chưa có sự đồng bộ, số lượng và chất lượng chưa đảm bảo và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra,…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những cố gắng của thành phố trong việc chủ động chỉ đạo các địa phương, ban ngành liên quan thực hiện quy hoạch đô thị theo Luật định. Đồng chí đề nghị, thành phố Bắc Kạn bổ sung, hoàn thiện báo cáo để có căn cứ, cơ sở trình Đoàn ĐBQH tổng hợp trước ngày 25/12/2021; Đoàn cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các Sở, Ngành liên quan để có thống nhất trong thực hiện Luật quy hoạch đạt hiệu quả trong thời gian tới./.

Đặng Tuyết