HĐND tỉnh giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu y tế – dân số giai đoạn 2017 – 2020 tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Ngày 21/10, đồng chí Đồng Thị Vân Thoa- Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu y tế – dân số giai đoạn 2017 – 2020 tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn; cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Huế- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn

Toàn cảnh buổi giám sát tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Bộ máy Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn gồm 03 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 8 trạm y tế xã, phường. Đơn vị đã triển khai thực hiện 8/8 dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế – dân số, gồm: Dự án phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm; tiêm chủng mở rộng; dân số và phát triển; an toàn thực phẩm; phòng, chống HIV/ADIS; bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học; quân dân y kết hợp; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế.

Trong những năm qua, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn đã triển khai thực hiện các dự án đúng quy định, hướng dẫn, bảo đảm đúng mục tiêu kế hoạch được giao, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của đơn vị, trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông đã cũ và thiếu gây ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền của các dự án; kinh phí hoạt động của các đề án dự án còn thấp; hiện 100% các xã, phường không có Y tế thôn bản/ cộng tác viên dân số gây khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình Y tế – Dân số tại cộng đồng.

Tại buổi giám sát, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn báo cáo làm rõ những nội dung: Nguyên nhân, giải pháp khắc phục một số chỉ tiêu thành phần chưa đạt; vai trò, đóng góp của các trạm y tế, đội ngũ y tế thôn bản trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các dự án; hiệu quả công tác truyền thông về y tế; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chức năng trong triển khai thực hiện các dự án…Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hơn hiệu quả Chương trình mục tiêu y tế – dân số trong thời gian tới như: Tiếp tục đầu tư duy trì các dự án để người dân hưởng lợi; đầu tư thêm một số chương trình chưa có kinh phí hỗ trợ; tăng cường chỉ đạo thống nhất phối hợp các chương trình; bố trí cấp kinh phí thực hiện các dự án ngay từ đầu năm, quan tâm xây dựng trạm y tế phường đạt chuẩn Quốc gia…

Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được, cùng các kiến nghị của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn trong thực hiện Chương trình mục tiêu y tế – dân số. Đồng thời cũng đề nghị đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các dự án góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tốt hơn./.

Tác giả: Hoàng Thạc