HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý đất công gắn với tài sản công tại thành phố Bắc Kạn

Ngày 24/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tình hình quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn TP. Bắc Kạn.

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn đang quản lý và sử dụng 30 trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức. Từ năm 2020 đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 tổ chức với 35 giấy chứng nhận được cấp. Ngoài ra, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 201 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 201 thửa đất cho doanh nghiệp theo hình thức cho thuê đất. Từ năm 2020 đến nay, thành phố cũng đã triển khai thu hồi đất với 16 công trình, dự án. Các công trình, dự án hầu hết đều sử dụng hết diện tích đất đã thu hồi.

Tuy nhiên, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố được đánh giá là vẫn còn chậm so với kế hoạch. Tình trạng lấn chiếm đất công vẫn còn xảy ra. Một số công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư không lập hồ sơ bàn giao cho địa phương quản lý phần đất chưa sử dụng hết.

Thành phố Bắc Kạn kiến nghị tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư được giao đất thực hiện các công trình, dự án nhưng không sử dụng hết quan tâm phối hợp với địa phương sớm hoàn thiện thủ tục trả lại đất để có phương án sử dụng, tránh lãng phí. Cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về giao đất, cho thuê đất với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý phù hợp với tình hình thực tế./.

Triệu Biển