HĐND xã Dương Quang khóa XX, kỳ họp thứ 8

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 10/6, HĐND xã Dương Quang khóa XX, tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 7 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Lâm Văn Tiềm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Quang phát biểu khai mạc

Theo báo cáo tại kỳ họp, 5 tháng đầu năm 2024 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực quyết tâm của các Hội, đoàn thể, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của xã cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra. Xã chỉ đạo tập trung gieo cấy các loại cây trồng vụ xuân, diện tích 60/58 ha, đạt 103,4%KH; duy trì 50 ha diện tích đất đạt giá trị kinh tế từ 100 triệu đồng trở lên, các loại cây trồng khác thực hiện theo KH. Các hoạt động văn hóa hoạt động có hiệu quả; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ tại các thôn; cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng đổi mới. Công tác lãnh đạo, điều hành của UBND đảm bảo kịp thời, giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc. Hoạt động của công chức chuyên môn được duy trì; ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung trong tiếp nhận, xử lý văn bản và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Đơn thư đề nghị giảm so với cùng kỳ năm; thu ngân sách địa phương đạt cao so với cùng kỳ năm; công tác quốc phòng – an ninh được củng cố.

Trong 7 tháng cuối năm 2024, xã Dương Quang tiếp tục chỉ đạo nông dân tập trung sản xuất đúng khung thời vụ; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo định kỳ; tăng cường kiểm tra, rà soát các nguồn thu ngân sách; nâng cao tinh thần, chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; quản lý tốt công tác quy hoạch, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh của công dân trong lĩnh vực đất đai; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn …

Kỳ họp thứ 8, HĐND xã Dương Quang khóa XX đã biểu quyết thông qua 6 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về phân bổ ngân sách đầu tư công năm 2024; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó Ban pháp chế; Nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực trong thực hiện Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đến thời điểm giám sát; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2025; Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND xã Dương Quang/.

Đặng Tuyết