Hỗ trợ 14 tấn phân bón cho hộ dân phường Sông Cầu trồng Mít Thái

Ngày 22/3, Trung tâm Dịch vụ & Nông nghiệp thành phố phối hợp với UBND phường Sông Cầu tổ chức cấp phát trên 14 tấn phân bón hỗ trợ cho 39 hộ dân tham gia mô hình trồng thâm canh cây Mít Thái (năm thứ 2).

Cấp phát phân bón cho các hộ dân tổ 11, phường Sông Cầu

Mô hình trồng thâm canh cây cây Mít Thái  được triển khai tại phường Sông Cầu từ năm 2020, có quy mô 10 ha/ 39 hộ dân tham gia. Theo quy định hỗ trợ của Tỉnh, các hộ dân tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ: 70% cây giống,vật tư phân bón trong 3 năm đầu; được hướng dẫn quy trình kỹ thuật và giám sát trong suốt quá trình thực hiện mô hình. Đến thời điểm này, cây Mít Thái sinh trưởng phát triển tốt do các hộ dân thường xuyên chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng ./.

Minh Cường