Hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VI

Sau khi nghe Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND phường đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND.

Kết quả, ông Hoàng Hoa Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa VI; ông Phạm Đức Cường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; ông Vũ Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nông Văn Hạng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa V được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa VI; ông Phạm Ngọc Hải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử; xem xét, quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND và quyết định về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2016 theo quy định.

Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VI ra mắt, nhận nhiệm vụ

Chủ tịch UBND phố Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng