Học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị tại thành phố Cao Bằng

Qua việc cung cấp tài liệu, trao đổi với lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Thành phố Cao Bằng, đoàn công tác đã tiếp thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần rút ngắn thời gian, quy trình thực hiện một số nội dung về công tác quản lý đô thị, nhất là đối với thành phố trẻ như Bắc Kạn. Trong đó, việc ban hành các văn bản về thiết lập trật tự đô thị, sử dụng đất công đúng mục đích; văn bản tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức không tham gia họp chợ; mua bán hàng hóa trên vỉa hè, lòng đường và dừng, đỗ xe sai quy định; tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đô thị của thành phố. Ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền và các văn bản triển khai hướng dẫn hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến cơ sở, nhân dân; cùng với việc tích cực tuyên truyền, vận động giúp cho ý thức người dân được nâng cao giúp cho tình trạng xây dựng nhà không phép, sai phép giảm đáng kể, thời gian cấp phép chỉ còn 7 ngày (rút ngắn được 8 ngày so với quy định). Để quản lý tốt việc thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thành phố đề nghị và được tỉnh ban hành giá nhân công xây dựng nhà tư nhân để làm cơ sở tính thuế, tăng thu ngân sách địa phương. Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với UBND các xã, phường thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và kiên quyết xử lý theo đúng quy định, giúp cho công tác duy trì trật tự xây dựng đi vào nề nếp. Thực hiện thí điểm hạn chế các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố; ban hành quyết định quản lý và khai thác, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông cho các hộ dân kinh doanh, đậu đỗ xe, giúp cho công tác duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả.

Trong suốt thời gian làm việc, Đoàn công tác của thành phố Bắc Kạn đã nhận được sự đón tiếp thân thiện, nội dung trao đổi thiết thực của Thành phố Cao Bằng, qua đó tăng cường mối quan hệ, học tập kinh nghiệm giữa hai bên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.